LIÊN HỆCông ty TNHH Kỹ nghệ Minh Việt
Địa chỉ: số 24, hẻm 99/119/56, phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Tel:      +84.4. 36559 025
Fax:      +84.4. 36556 971
Email:      minhviet-eng@hn.vnn.vn
Webstie: www.minhviet.vn

© Minh Viet Engineering Company