GIỚI THIỆUHệ thống chống gỉ vỏ tàu bằng dòng điện (ICCP)

Hệ thống chống bám phủ, tắc nghẽn hệ thống đường nước biển (ICAF)/Hệ thống ngăn ngừa sự phát triển của sinh vật biển ( MGPS).
Các anốt hi sinh (Bảo vệ vỏ tàu và kết cấu thép)
Chống gỉ kết cấu cầu cảng, dan khoan….
© Minh Viet Engineering Company