Thiết bị chống gỉ bám tắc 

Hệ thống chống gỉ vỏ tàu bằng dòng điện (ICCP)


Hệ thống chống bám phủ, tắc nghẽn hệ thống đường nước biển (ICAF)/Hệ thống ngăn ngừa sự phát triển của sinh vật biển ( MGPS).

Các anốt hi sinh (Bảo vệ vỏ tàu và kết cấu thép)

Chống gỉ kết cấu cầu cảng, dan khoan….

Chống gỉ, bám phủ kết cấu thép và hệ thống nước cối xay gió


Tổng số: 6 Sản phẩm được tìm thấy  
© Minh Viet Engineering Company